Księgowość, doradztwo podatkowe,
sprawy pracownicze

Zakres świadczonych usług
Podatkowego Biura Rachunkowego Halina Piaseczna (zw. dalej „Biurem”)

tax (1)

Usługi księgowe oraz z zakresu doradztwa podatkowego:

1) doradztwo podatkowe oraz konsultacje gospodarcze,
2) udzielanie informacji o aktualnych zmianach w prawie podatkowym,
3) udzielanie informacji oraz bieżące konsultacje z pracownikami Biura,
4) zgłoszenia indentyfikacyjne\aktualizacyjne danych klienta dotyczących działalności gospodarczej,
5) informacja podatkowa oraz finansowa na podstawie prowadzonych ewidencji księgowych,
6) składanie wszystkich niezbędnych wyjaśnień w trakcie postępowania kontrolnego w siedzibie Biura
(za okres prowadzenia przez Biuro ksiąg podatkowych)
7) kontrola dochodowości przedsiębiorstwa po zakończeniu roku podatkowego,
8) odbiór od klienta, kontrola formalno-rachunkowa oraz podatkowa dokumentacji źródłowej,
9) sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji i własnych księgowań,
10) rozliczanie raportów fiskalnych,
11) wprowadzanie zapisów do ksiąg, rejestrów i ewidencji,
12) wydruki ksiąg podatkowych,
13) sporządzanie miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego,
14) obliczanie podatku VAT,
15) sporządzanie oraz wysyłanie e-deklaracji,
16) przygotowanie właściwych przelewów oraz przesłanie lub przekazanie ich kontrahentom,
17) przechowywanie dokumentacji źródłowej oraz ksiąg podatkowych zgodnie z zawartą umową,
18) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
19) prowadzenie ewidencji wyposażenia,
20) dokonywanie korekt – stosownie do zlecenia,
21) rozliczenia roczne z fiskusem.

tax (1)

Płace, kadry, ZUS:

1) zgłaszanie\wyrejestrowanie płatnika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
2) udzielanie informacji oraz konsultacje z pracownikami Biura,
3) bieżąca korespondencja, wyjaśnianie problemów z ZUS,
4) przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych,
5) pełna ewidencja komputerowa zatrudnienia :
– zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników,
– obliczanie podstawowych oraz dodatkowych składników wynagrodzenia (dodatki, odprawy, ekwiwalenty, ryczałty itp.),
– sporządzanie oraz bieżące prowadzenie zmian listy płac pracowników,
– prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
– przygotowanie umów o pracę(zlecenia, dzieło itp.), aneksów,
– sporządzanie zaświadczeń pracowniczych oraz różnego rodzaju dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń,
6) sporządzenie miesięcznych raportów oraz deklaracji rozliczeniowych z dowodami zapłaty włącznie,
7) obsługa oraz prowadzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego, dostarczanie do ZUS-u zwolnień lekarskich,
8) sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od wypłacanych przez pracodawców wynagrodzeń wraz z przelewami,
9) korekty w\w dokumentacji spowodowane błędami zarówno ZUS jak i klienta,
10) kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych,
11) udzielanie informacji o przepisach i bieżących zmianach z zakresu prawa pracy,

Korzystamy z legalnego i na bieżąco aktualizowanego oprogramowania Comarch ERP Optima.