Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

 PODATKOWE BIURO RACHUNKOWE HALINA PIASECZNA
Zabrze, ul.Krakowska 39A/1

 
Tel./fax.:
(32) 272 48 18

 

 Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 16:00

 

 

Zapraszamy!

 

 


 

 

Zakres świadczonych usług
Podatkowego Biura Rachunkowego Halina Piaseczna (zw. dalej „Biurem”)

 

 Płace, kadry, ZUS:

1) zgłaszanie\wyrejestrowanie płatnika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
2) udzielanie informacji  oraz konsultacje z pracownikami Biura,
3) bieżąca korespondencja, wyjaśnianie problemów z ZUS,
4) przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych,
5) pełna ewidencja komputerowa  zatrudnienia :
     - zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników,
     - obliczanie podstawowych oraz dodatkowych składników wynagrodzenia (dodatki, odprawy,
       ekwiwalenty, ryczałty itp.),
     - sporządzanie oraz bieżące prowadzenie zmian listy płac pracowników,
     - prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
     - przygotowanie umów o pracę(zlecenia, dzieło itp.), aneksów,
     - sporządzanie zaświadczeń pracowniczych oraz różnego rodzaju dokumentów dotyczących
       zatrudnienia i wynagrodzeń,
6) sporządzenie miesięcznych raportów oraz deklaracji rozliczeniowych z dowodami zapłaty włącznie,
7) obsługa oraz prowadzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego, dostarczanie
     do ZUS-u zwolnień lekarskich,
8) sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od wypłacanych przez
     pracodawców wynagrodzeń wraz z przelewami,
9) korekty w\w dokumentacji spowodowane błędami zarówno ZUS jak i klienta,
10) kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych,
11) udzielanie informacji o przepisach i bieżących zmianach z zakresu prawa pracy,